Info om cookies

På PartelowHus´s webbplats används cookies för att anpassa webbplatsen till användarens önskemål och ge användaren tillgång till vissa funktioner. Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av cookies.

Om du vill undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur du går till väga finns i din webbläsares hjälpavsnitt.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, måste svenska webbplatser informera om sin användning av cookies.

Läs mer om den nya lagen och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se