Ramverkstimring

Blivande huset på bilden är uppfört i Grönklitt, Orsa som ligger i Dalarna.
Tekniken som använts är Timber Framing eller sk ramverkstimring.
Ramverkstimring är en tusenårig teknik att uppföra byggnader på med grovt timmer. Numera är det oftast fyrsidigt sågat timmer bestående av bl.a. pelare, balkar och strävor. Dessa monteras sedan till ett ramverk.
Ramverkshus i Grönklitt

Timber Framing

Ramverkstimring närmast översatt.
Ramverkstimring är känt sedan vikingatiden och troligtvis har det funnits så länge det funnits verktyg att bearbeta trä med. Metoderna har ändrats allt efter utvecklingen på verktyg. Än idag finns bevis på att ramverkstimring även gjorts i någorlunda modern tid. Stora gamla lador, delar av kyrkor och korsvirkeshus är gjorda efter ramverksprincipen.
Bra ramverkstimring ger rena, naturliga konstruktioner som får såväl luttrade konstruktörer som helt novisa att se att konceptet är rätt.

Att timra ramverk (Timber Framing) är i Nordamerika väldigt populärt och är i dag vad det är mycket tack vara Tedd Benson.

Varför ramverkshus?

Att bygga ett ramverkshus idag är att bygga för framtiden.
Ett ramverk med ett helt klimatskal står i hundratals år. Om klimatskalet efter tidens tand börjar ge vika går ramverket att återanvändas på samma eller på annan plats. Vad kan vara mer långsiktigt och ekologiskt tänkande än det.  
Om du inte vill bo i en betongbunker utan i ett hus med liv och rymd i är ett riktigt ramverkshus svårslaget även ur brandsynpunkt. Trä brinner visserligen som känt är men trä förlorar sin bärförmåga väldigt sakta om man jämför med t.ex. stål.
En planlösning i ett ramverkshus är om man så önskar väldigt flexibel. Det är lätt att göra stora öppna ytor med sk. rum i rummet.
Ett välgjort ramverk fullt synligt inne i en byggnad i kontrast mot ljusa väggar är mycket vackert.

Fördelar med ramverkshus

  • Långsiktig lösning som ger liten miljöpåverkan och mycket bra andrahandsvärde. 
  • Ett ramverk passar perfekt i kombination med SIPs som är en dellösning på morgondagens energiproblem.
  • Snabbt resningsförfarande. Allt är prefab.
  • Planlösningen i ett boningshus kan bli väldigt flexibel.
  • Rigid konstruktion.
  • Ramverk kan även ta dellaster.
    En sk. hybrid version håller kostnader nere. 
  • Ramverket i sig är väldigt vackert och tjänstgör som din finaste möbel.