SIPs  SIPs (structural insulated panels) = Bärande isolerande vägg och takblock bestående av en sandwichkonstruktion med OSB -PUFoam-OSB. På insida yttervägg fästes gips, panel etc. direkt på OSB-skivan. På utsida yttervägg är det vanligast med spikläkt och olika läggningar av panel.
Fasadpärt gör sig även det mycket väl.
SIPs blocket i sig är bärande i alla riktningar och tillsammans med t.ex. ett hybridramverk * ersätter detta med bravur en vanlig regelverksstomme. SIPs väggar och tak har inga eller endast ett fåtal köldbryggor.
* Hybridramverk är oftast ett ramverk som inte tar upp vindlaster utan endast lasterna uppifrån och ibland bara delar av dessa.
SIPsblocken tar resten av lasterna.
Structural Insulated Panel System

Energibesparande

SIPs vägg och takelement är ett av det mest ekonomiska, slagkraftiga och funktionella som finns i kampen för ett grönare byggande.
Med U-värde 0.11W/m2K på färdigt tak och vägg så ger SIPs tak och väggelement i dess standardform dig möjlighet att med rätt värmekälla, återvinning och ventilationssystem bygga ett väldigt energisnålt hus utan att behöva fördyra bygget.
U-värden på 0.09W/m2K kommer inom kort.

Varför SIPs?

SIPs är lika genialt som det är enkelt.
Tänk dig en byggmetod som är så flexibel att du inte behöver våndas för stora extra kostnader ifall du vill ha lite mer än fyra väggar och ett tak. Takkupor, burspråk, regäla överhäng eller flertalet små huskroppar är enkelt att lösa med dessa byggelement.
SIPs som byggblock passar till stora serier såväl som till enstaka husmodeller.

Med vår lösning att skicka ett komplett monteringsklart klimatskal till kundens byggsite blir det inget onödigt byggspill eller bråte. Alla detaljer som krävs för montering är inkluderat.

En byggnad gjord i SIPs är väldigt formstabil. "Skivverkan" finns där från byggblock ett. Alla blocken har snäva toleranser och bidrar till en stabil, tät och dragfri byggnad.
Ett elementhus i SIPs ställer högre krav på formtoleranserna på grunden huset ska stå på.

Fördelar med SIPs

  • Du som kund, byggare och arkitekt kan kreativt "släppa loss" lite mer utan att kostnaderna skjuter i höjden. Flexibelt!
  • Ett mycket snabbt resningsförfarande.
    En enkel villa är väderskyddad på en dag.
  • Mycket formstabilt.
  • Du har fästmöjligheter på alla ytor över hela byggnaden när det gäller läkt, panel etc. 
  • Inga eller endast enstaka köldbryggor bidrar även till bättre prestanda i väggar och tak.
  • Med rätt utformning på byggnad och med rätt värme och ventilationssystem finns möjlighet att bygga ett passivt hus.